Home

Paczula

Paczula istnieje i jest wspania?ym tropikalnym pó?krzewem, który w realnie ro?nie na obszarze Indii, Birmy i na Filipinach. Z upraw? tej ro?liny mo?na spotka? si? we wszystkich zak?tkach ?wiata. Paczula, bo o niej mowa, uprawiana istnieje min. na Madagaskarze oraz w Brazylii. Paczula mo?e zachwyci? swym kamforowym aromatem, dzi?ki któremu sta?a si? ro?lin? ch?tnie wyzyskiwan? do produkcji perfum.e-perfumy.sklep.pl drogeria ?ód?
W?a?nie najcz??ciej korzysta z niej kosmetyka. W niej najwa?niejszy jest olejek paczulowy. Nie tylko pozwala on na skuteczniejsze utrwalanie zapachów, ale te? za jednym zamachem robi, ?e pachnid?o przy?miewa w?asnym od?wie?aj?cym, ?wie?ym zapachem. Olejek z Paczuli jest uwa?any za doskona?y dodatek zapachowy do myde?ek oraz innych kosmetyków, wykorzystywanych przez nas co dnia do piel?gnacji cia?a. Nie tylko kosmetyka ch?tnie u?ytkuje spo?ród aromatu bie??cej ro?liny. Paczula przypadkiem ?wietnie pracuje w naszych szafach aby walczy? z molami. Jako centrum na mole pod ka?dym wzgl?dem weryfikuj? si? jej li?cie, które warto wk?ada? do w?asnej szafy.